Polski Instytut Badawczy Permakultury (PIBP)

Polski Instytut Badawczy Permakultury jest niezależną agendą badawczo-rozwojową powołaną w 2015 roku uchwałą zarządu Fundacji Transformacja w celu realizowania programów badawczych poszerzających praktyczną wiedzę z zakresu permakultury, rolnictwa regeneratywnego i agroleśnictwa.

Celem prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w wymiarze praktycznym, testów polowych i pomiarów efektywności wdrażanych praktyk, w miejscowości Gapinin-Kolonia powołana została do życia stacja terenowa Polskiego Instytutu Badawczego Permakultury. Na terenie stacji prowadzone są liczne doświadczenia i obserwacje związane z wdrażaniem do praktyki rolniczej technik regeneracji gleby, przeciwdziałania skutkom zmian klimatu i sekwestracji gazów cieplarnianych oraz wytwarzania organicznej żywności w systemach wieloletnich polikultur roślin, zwierząt i grzybów.