Przejdź do treści

O fundacji

Fundacja Transformacja

jest niewielką organizacją pozarządową, utworzoną w celu upowszechniania praktycznych rozwiązań z obszaru projektowania regeneratywnego, ekohydrologii i permakultury w Polsce oraz za granicą.

Żyjemy w erze nieograniczonych możliwości! Poprzez kreatywne wykorzystanie starożytnych praktyk i nowoczesnych technologii oraz holistycznego patrzenia na dane zagadnienie, znajdujemy rozwiązania współczesnych problemów naszej cywilizacji. Jesteśmy zaangażowani w rozwój badań, edukację i testowanie oraz wdrażanie rozwiązań umożliwiających ludzkości przeżycie i harmonijny rozwój na naszej planecie. Uważamy, że nadszedł czas na wprowadzenie na szeroką skalę ekosystemowego podejścia do rozwiązywania głównych problemów nękających naszą żyjącą planetę. Globalne ocieplenie, gwałtowne zmiany klimatu, zanieczyszczenie i degradacja środowiska, niewłaściwa alokacja podstawowych zasobów naturalnych – to problemy, które można rozwiązać wykorzystując podejście projektowe.

Synergia leżąca u podstaw funkcjonowania naturalnych siedlisk przyrodniczych na Ziemi, to model jakim posługujemy się łącząc poszczególne rozwiązania w celu odbudowy, regeneracji i trwałego, pozytywnego transformowania lokalnych społeczności.

Fundamentem naszej pracy jest projektowanie zorientowane na człowieka, projektowanie regeneratywne, design kognitywny. Terminy te wyznaczają główny nurt naszych działań ukierunkowany na re-ewolucję człowieka w harmonii z otaczającym nas środowiskiem naturalnym. Transformację, która opiera się na zasadach zakodowanych w świecie przyrody.

Funkcjonujemy trochę jak RÓJ pszczół, który podlega ciągłym zmianom i przeobrażeniom podyktowanym zmieniającym się otoczeniem. Zrzeszamy pasjonatów i praktyków, którzy noszą w sobie ISKRĘ, czyli to coś, co powoduje, że gdy wpadną na jakiś pomysł, na rozwiązanie jakiegoś problemu, nie mogą spać spokojnie, ponieważ rozpiera ich wewnętrzna energia i podekscytowanie. Na bazie doświadczeń kilkuletniej współpracy, tworzymy interdyscyplinarny zespół projektowy – alternatywną społeczność złożoną z rolników, naukowców, artystów, architektów, wynalazców i wytwórców. Naszym celem jest TRANSFORMACJA sposobu patrzenia na przestrzeń, która nas otacza i na nasz wpływ na życie i rozwój Ziemi. Poprzez badania, szkolenia i praktyczne realizacje udowadniamy, że posiadanie niezwykłych marzeń pozwala osiągać niezwykłe cele.”

Łukasz Nowacki – założyciel Fundacji Transformacja

Zakres działań Fundacji

  • gospodarka agroleśna
  • rolnictwo regeneratywne i mitygacja zmian klimatu
  • biomimikra oraz transfer technologii alternatywnych
  • bioremediacja i rewitalizacja zasobów wodnych oraz regeneracja gleb
  • biokonwersja i recykling odpadów

  • projektowanie bioschronień i architektura bioklimatyczna
  • projektowanie i wdrażanie systemów zrównoważonego wytwarzania energii i biopaliw
  • cyfrowa fabrykacja i robotyka
  • ekonomia współdzielona i gospodarka cyrkularna oparta na zasobach
  • edukacja ekologiczna, nauka poprzez doświadczenie

Zarząd fundacji

Łukasz Nowacki

Prezes

Izabela Waśkiewicz-Nowacka

Wiceprezes

Adam Kowalczyk

Sekretarz